Ημερίδα με θέμα: «Δεξιότητες για τους Γεωργούς του Μέλλοντος»

Διοργάνωση ημερίδας στις 23/2/2018 στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων, στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου, με θέμα «Δεξιότητες για τους Γεωργούς του Μέλλοντος».

H ημερίδα απευθύνεται σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες του Αγροδιατροφικού χώρου.

εικόνα πρόσκλησης σε ημερίδα

E-learning by mobile / Τηλε-εκπαίδευση και από το κινητό

moodle app

Download the official Moodle application from the Google Play Store or the App store so you can keep track of your lessons via your mobile phone.

INSTRUCTIONS:

1. Enter the link: http://future-farmer.eu/
2. Sign in with the account you created on the learning platform

Once you’ve signed-in, you can follow your lessons, read theory, watch videos, do the quizes, and more.

*********************************

Κατεβάστε την επίσημη εφαρμογή Moodle από το Google Play Store ή από το App store για να μπορείτε να παρακολουθείτε τα μαθήματά σας και από το κινητό.

ΟΔΗΓΙΕΣ:

1. Εισαγάγετε τον σύνδεσμο: http://future-farmer.eu/
2. Συνδεθείτε με το λογαριασμό που έχετε φτιάξει στην πλατφόρμα εκμάθησης

Μετά τη σύνδεσή σας, μπορείτε να δείτε τα μαθήματα στα οποία έχετε γραφτεί, μπορείτε να διαβάσετε θεωρία, να δείτε βίντεο, να εκτελέσετε quiz κ.α.

Κατεβάστε το e-commerce σύστημα

H πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που αναπτύχθηκε κατά την υλοποίηση του έργου SKIFF (Skills for Future Farmers), που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της ΕΕ (http://future-farmer.eu), απευθύνεται σε αγρότες ή γενικά σε άτομα που επιδιώκουν και αναζητούν επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω του Διαδικτύου.read more

Project presentation in Antalya

The SKIFF Project was presented at the Organic Agriculture Research Group in Antalya, 8-10 February 2016 by the project partner Aysen Alay Vural from the Turkish Ministry of Food, Agriculture and Livestock.

read more